Greece 2015 กรีซ 58

ดื่มด่ำวัฒนธรรมพันปีและชิลเฟร่อที่ทะเลสีครามที่ประเทศกรีซ (เอเธนส์, ซานโตรินีแบะมิโคนอส)

Visit ancient culture and chilling by the gorgeous blue Merditeranian sea

หลักจากประเทศตุรกีแล้วเราก็มาต่อกันที่ประเทศกรีซค่ะ หลังจากสมบุสมบันกันพอสมควรในการท่องเที่ยวตามเมืองตางๆของตุรกี เราก็ตัดสินใจเติมความสบายให้ชีวิตขึ้นมาหน่อย ด้วยการนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจจากอิสตันบูลไปเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซค่ะ ได้มาใช้บริการห้องรับรองของสายการบินตุรกีแอร์ไลน์อันกว้างใหญ่ไพศาลด้วย หรูหราสะดวกสบาย พร้อมของกินเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะ

After completing our trip in Turkey, we immediately continued our journey to explore the fabulous Greece. When we took Turkish airlines from Istanbul to Athens, we felt like adding up some luxuary to our trip after an adventurous activities in Turkey. We flew to Greece in Business class and got a chance to rest at Turkish Airlines' famous lounge at the Istanbul airport. 

(เดี๋ยวมาเขียนต่อค่ะ  To be continued)

Visitors: 42,444